Szkoły ponadgimnazjalne
Aktualności z życia szkołyDEKLARACJA WSKAZUJĄCA JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY, Z KTÓREGO UCZEŃ (SŁUCHACZ), UCZĄCY SIĘ OBOWIĄZKOWO DWÓCH JĘZYKÓW OBCYCH, PRZYSTĄPI DO CZĘŚCI TRZECIEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - pobierz plik w MS Wordzie


UWAGA UCZNIOWIE! KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs dotyczy zaprojektowania i wykonania nowego logo szkoły (Szkoła Podstawowa nr 11) . Wykonane prace w dowolnym formacie należy składać w gab. 213 do 10.10.2017 r. Prace w wersji cyfrowej należy przesyłać na adres nauczyciela informatyki (znany uczniom).


Wykonanie strony: ©2005r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry